Nous acceptons d'échanger les articles dans un délai maximum de 3 mois sous les conditions suivantes : état impeccable, dans l'emballage d'origine et un réassort d'au moins 50% en pus des articles retournés. 

Wij komen overeen de artikelen binnen een periode van maximaal 3 maanden te ruilen onder de volgende voorwaarden: onberispelijke staat, in de originele verpakking en een herbevoorrading van minstens 50% bovenop de geretourneerde artikelen. 

We agree to exchange the items within a maximum period of 3 months under the following conditions: impeccable condition, in the original packaging and a restocking of at least 50% in addition to the returned items.